Invisalign

El sistema Invisalign és una combinació de software de modelatge virtual patentat, processos de fabricació ràpids, personalització massiva i dispositius pràcticament transparents i extraïbles anomenats “aligners” que s’utilitzen per redreçar les dents. El sistema Invisalign s’ofereix a pacients a través d’ortodòncies formades per Invisalign i odontòlegs generalistes.

 

Puc portar Invisalign?

L’ortodòncia Invisalign és una oportunitat per als pacients per als quals portar ortodòncia tradicional els resulta molest, incòmode i que no s’adapta al seu ritme de vida.

Pacients amb una activa vida social, on acudir amb cites més periòdiques, com passa amb l’ortodòncia tradicional, és complicat, on l’aspecte i l’estètica tenen preferència.

Quines condicions són necessaries per utilitzar Invisalign?

La tècnica de INVISALIGN està indicada per tractar una extensa varietat de dificultats relacionats amb l’alineació de les dents. De manera genèrica per poder dur INVISALIGN cal que estiguin totalment erupcionats els primers molars i premolars definitius. Però els factors que determinen si la tècnica d’Invisalign és la més apropiada el determinarà l’especialista amb la certificació específica per a la tècnica en Invisalign.

La técnica de INVISALIGN está indicada para tratar una extensa variedad de dificultades relacionados con la alineación de los dientes.

De manera genérica para poder llevar INVISALIGN es necesario que estén totalmente erupcionados los primeros molares y premolares definitivos.

Pero los factores que determinan si la técnica de Invisalign es la más apropiada lo determinará el especialista con la certificación específica para la técnica en Invisalign.

¿Quins avantatges ofereix Invisalign?

Molts pacients reacis a portar brackets es decanten per Invasilign per l’ortodòncia invisible. És tracta d’una excelent elecció respecte als tractaments convencionals per:

  • Comoditat
  • Fàcil higiene
  • Permeten menjar qualsevol aliment
  • Practicar esport sense riscos
  • Tècnica de màxima estètica
  • Tecnologia 3D

Financiación a tu medida.

Al 0% de interés.