Bruxisme

El bruxisme és l’hàbit de cruixir i pressionar les dents de forma excessiva. Aquesta anomalia és destructiva per a les peces dentals, generant-se grans desgastos en elles i dolor orofacial i muscular.

Quan ocorre?

En la majoria de casos això es produeix mentre dormim i se n’acostuma a assabentar la parella ja que al cruixir les dents es produeix un soroll molt característic.

Com se soluciona?

El tractament pel bruxisme consisteix en la realització d’una fèrula de descarrega. Aquesta fèrula de descarrega protegirà tant a dents com articulació, evitant que es desgastin les seves dents, així com també permetrà que es relaxi la musculatura del cap, coll i esquena.

Què produeix?

Davant d’una situació de bruxisme crònic, l’articulació temporomandibular (ATM) es pot arribar a veure afectada.

Les conseqüències del bruxisme són:

  • Mal de cap.
  • Limitacions del moviment mandibular.
  • Sons articulars (clics).
  • Dolor i inflamació mandibular.
  • Dolor muscular a cervicals i esquena.
  • Episodis de fatiga i rigidesa muscular (sobretot es presenten al matí).
  • Hipersensibilitat: al cruixir les dents de forma habitual, l’esmalt s’erosiona i qualsevol estímul sobre la peça dental pot arribar a ser dolorosa (fred, calor, àcids, etc.)
  • Dents desgastades, no es corresponen amb el desgast habitual o funcional, s’observen peces molt deteriorades per aquest desgast.

Financiación a tu medida.

Al 0% de interés.