Desinfecció i esterilizació

A la Clínica Dental Roche® li donem Molta importància als processos d’esterilització i per aquest motiu, les nostres autoclaus (esterilitzadores) són de classe B que és el nivell màxim pel que fa a nivells d’esterilització que avui dia hi ha al mercat. A més a més, els sotmetem a controles periòdics per avaluar el seu rendiment.

Són procediments per a controlar sistemàticament els processos d’esterilització i avaluar el funcionament correcte de l’aparell. Durant el funcionament, cada autoclau és controlada constantment per instruments físics i electrònics que formen part del mateix aparell. Però per comprovar el correcte funcionament i l’efectiva esterilització, es necessari realitzar un monitoratge sistemàtic mitjançant sistemes de control que respondran a principis físics, químics i biològics i que utilitzen indicadors específics com el test de Bowie & Dick, Helix test, control d’espores.

Financiación a tu medida.

Al 0% de interés.