Disfunció craneomandibular

ón anomalies dels hàbits masticatoris caracteritzats per cruixir i pressionar les dents de forma excessiva. Aquesta anomalia és destructiva per a les peces dentals, generant-se grans desgastos en elles i dolor orofacial. A nivell de mossegada també es poden apreciar altres efectes com la mossegada de llengua, llavis, cara interna de les galtes…

Davant d’una situació de bruxisme crònica, l’articulació temporomandibular (ATM) es pot arribar a veure molt afectada.

Les conseqüències del bruxisme són:

  • Disfunció termoporomandibular, pot arribar fins i tot a limitacions del moviment mandibular.
  • Sons articulars
  • Dolor i inflamació mandibular, provocades per les grans forces tensionals que arriben a realitzar els músculs.
  • Episodis de fatiga i rigidesa muscular, sobretot es presenten al matí i a la nit.
  • Hipersensibilitat: al cruixir les dents de forma habitual, l’esmalt s’erosiona i qualsevol estímul sobre la peça dental pot arribar a ser dolorós (fred, calor, àcid, etc.)
  • Dents desgastades, no es corresponen amb el desgast habitual o funcional, s’observen peces molt deteriorades per aquest desgast.
  • Mal de cap.

Financiación a tu medida.

Al 0% de interés.