Durant esforços intensos, acostumem a serrar les dents, una pràctica que moltes vegades resulta lesiva per a la salut bucodental. Mitjançant la contracció brusca dels músculs mandibulars, es potencia la força generada per altres músculs durant la realització d’esforços màxims.

Per què aconsellem l’ús de fèrula dental en els entrenaments d’esport?

  1. El seu ús no afecta ni empitjora la resistència aeròbica ni el temps fins a la fatiga, i no perjudica l’entrada d’aire ni la respiració normal. Fins i tot alguns estudis mostren millora de la capacitat aeròbica i del temps de reacción amb fèrules personalitzades. Si et preocupa que un objecte estrany a la boca pot afectar el teu rendiment aeròbic o produir tanta incomoditat com per disminuir el teu rendiment no has de patir. Després d’una curta fase d’adaptació ni recordaràs que la portes.
  2. Perquè millora la velocitat i la potència de moviments explosius. Quan es tracta de moure càrregues altes en poc temps (carregada, arrencada, dos temps, etc …) les fèrules dentals ajuden a augmentar la producció de força. També en exercicis de potència i desenvolupament ràpid de força com els salts han mostrat avantatges respecte a no portar-les.
  3. Perquè augmenta la força màxima i la resistència a la força en exercicis amb càrregues altes sense perjudici en cap altre paràmetre de rendiment. També en treballs de força màxima en què busquis assolir pesos propers a la teva RM, les fèrules dentals han mostrat eficàcia.
  4. Perquè el seu ús augmenta la força isomètrica màxima i la capacitat anaeròbica (fèrules parcials). Això es tradueix en més repeticions i la necessitat de menys descans entre sèries per realitzar la mateixa feina.
  5. Perquè protegeixen eficaçment l’esmalt i les altres capes de les dents que poden ser danyades en estrènyer la mandíbula de manera excessiva durant l’esforç intens.

Si decideixes utilitzar una fèrula per als teus entrenaments, recorda que no totes les fèrules són iguals i que els majors beneficis s’han observat quan les fèrules han estat realitzades per professionals i a mesura de l’esportista.

Protegeix la teva salut bucodental contra el risc de lesions.