L’Associació de Clíniques Dentals BQDC ha desenvolupat una nova norma de qualitat específica i adaptada a l’exercici professional del sector dental. Un pas endavant en la recerca de l’excel·lència de cada clínica, no només des de l’enfocament professional sinó també amb una visió de negoci que permeti millorar la competitivitat i la continuïtat dels diferents centres.

Sota el nom de BQDC Certified, la norma està basada en la ISO-9001 versió 2015, tot i que suma diferents normes i està dirigida a la detecció d’àrees de millora en les clíniques, però “mitjançant una eina feta a mida de les clíniques dentals” , explica Juanjo Alemany, responsable de Qualitat de l’Associació.

La nova norma de qualitat vol generar valor afegit i no ser només una suma de requisits que cal complir per aprovar. “Té un elevat nivell d’exigència i dirà a les clíniques on fallen i en què han de millorar”, assenyala Alemany.

Què va a aportar BQDC Certified

És una aposta dels socis per una nova manera de treballar, adaptada al canvi constant, “es genera una actitud, es tracta d’entendre el sistema de gestió com una eina de treball”, explica el responsable de Qualitat de BQDC.

Per a això, la norma analitzarà quatre àrees de treball, la gestió, des de la direcció, l’estratègia i els objectius; l’ús de recursos, amb el suport als recursos humans, l’equip i les instal·lacions; les operacions que es desenvolupen en planificació, actuacions i control i, finalment, la millora contínua de la clínica a través del mesurament, el control i les accions.

Amb aquests quatre pilars, BQDC Certified donarà un barem amb el percentatge de millora en cada un dels àmbits que es contemplen. Una auditoria d’establir el grau de compliment i donarà pautes perquè s’actuï allà on el percentatge de compliment és més baix.

BQDC Certified marcarà un punt d’inflexió en l’orientació de les clíniques que formen part de l’Associació, ja que sistematitzarà metodologies i processos. L’objectiu és que per a finals d’aquest any totes les clíniques que pertanyen a ella estiguin certificades.

Aquesta nova norma de qualitat va un pas més enllà en la recerca de l’excel·lència i de la norma ISO9001 de la qual ja disposen. Busca incrementar la importància dels processos estratègics; aprofundir en la gestió dels recursos humans, amb un enfocament basat en la gestió de competències; identificar riscos i oportunitats i la gestió del canvi, l’adaptació a l’entorn canviant per part del client, marc legal i tecnològic.