A la Clínica Dental Roche comptem amb un equip altament qualificat especialitzat en oferir solucions integrals d’odontologia, i ara, a més, hem donat un pas endavant per tal de donar un plus més de qualitat a la nostra clínica amb el certificat de Qualitat BQDC, propietat de l’Associació Best Quality Dental Centers.

Aquesta norma serveix com a marc d’actuació que permet a les clíniques associades ser gestionades amb uns paràmetres de qualitat que garanteixin una sèrie de punts, tals com la satisfacció dels pacients i de l’equip col·laborador, del compliment legal i reglamentari aplicable, una bona organització i entorn de treball agradable i un control de totes les eines de gestió.

I tot això sempre tenint en compte lo millor pel pacient, en unes instal·lacions adequades, ordenades i higiènicament excel·lents, en què puguem oferir una gran qualitat de diagnòstic i de tractament basat en una actitud ètica i impecable i amb un personal atent, motivat i eficaç.

La norma BQDC Certified es desenvolupa a partir d’una sèrie d’apartats, i pel nostre equip els més importants són:

  1. Valors

On cada clínica ha de definir els seus valors, planificar los i mesurar el seu compliment, i per nosaltres, sense dubte, els nostres valors són l’excel·lència i la professionalitat.

  1. Objectius

On cada clínica ha de definir els seus objectius, i per la nostra clínica són l’ús de l’última tecnologia i la màxima implicació per part de tot el nostre equip per tal d’aconseguir la confiança dels nostres clients.

  1. Millora contínua

Des de la Clínica Dental Roche ens comprometem a millorar de forma constant, ja sigui valorant els resultats de les enquestes realitzades als pacients o amb el procediment i avaluació de queixes i reclamacions, si es dóna el cas, a més de complir el Quadre d’Indicadors de la Norma BQDC Certified.